Edward Said’in “Şarkiyatçılık” Eserine Bir Bakış

Gönderen Cuma Tanık
0 Yorum 474 Görüntüleme 2 dakika okuma süresi

Edward Said’in “Oryantalizm” adlı kitabı postkolonyal çalışmalar ve kültürel eleştiri alanında ufuk açıcı bir eserdir. İlk olarak 1978 yılında yayımlanan kitap, edebiyat, antropoloji, tarih ve siyaset bilimi gibi çeşitli akademik disiplinler üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.

Said, “Oryantalizm “de Batı’nın Doğu’ya, özellikle de Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya ilişkin temsillerini güç ve egemenlik merceğinden bakarak inceler. Said, Batılı akademi, edebiyat ve sanatın tarihsel olarak Doğu’yu egzotik, irrasyonel, aşağı ve tehlikeli olarak tasvir ettiğini ve böylece Batı emperyalizmi ve sömürgeciliğini sürdürüp meşrulaştırdığını savunur.

Said, bu bilgi birikimini ve Doğu’yu Batı karşısında pasif, geri kalmış bir “öteki” olarak konumlandıran temel söylemi tanımlamak için “Oryantalizm” terimini kullanır. Said, Oryantalizmin yalnızca nesnel bir akademik disiplin değil, Batılı sömürgeci güçlerin çıkarlarına hizmet eden bir bilgi üretim sistemi olduğunu ileri sürer.

Said, seyahatnameler, akademik çalışmalar, romanlar ve resimler de dahil olmak üzere çok çeşitli metinleri analiz ederek, Oryantalist temsillerin Batı’nın Doğu algısını nasıl şekillendirdiğini ve Batı egemenliğini meşrulaştırmak için nasıl kullanıldığını göstermektedir. Oryantalizmin sadece Doğu’nun gerçekliğini çarpıtmakla kalmadığını, aynı zamanda klişeleri, cehaleti ve kültürel önyargıları da sürdürdüğünü savunuyor.

Dahası Said, Oryantalizmin Batı hegemonyasını sürdürmek ve sömürgeleştirilen halkları kontrol etmek için nasıl bir araç olarak kullanıldığını göstererek bilgi ve iktidar arasındaki bağlantıyı araştırır. Doğu’nun daimi “öteki” olarak inşa edilmesinin, Doğu ve Batı arasındaki politikaları, tutumları ve ilişkileri etkileyerek derin siyasi, kültürel ve sosyal sonuçları olduğunu iddia eder.

“Oryantalizm” postkolonyal çalışmalarda temel bir metin olarak kabul edilir ve temsil, kültürel kimlik, emperyalizm ve Doğu ile Batı arasındaki ilişki hakkında çok sayıda tartışmalara yol açmıştır. Titiz analizi, disiplinler arası yaklaşımı ve yerleşik akademik ve entelektüel geleneklere meydan okuması nedeniyle büyük övgü almıştır.

Genel olarak Edward Said’in “Oryantalizm”i, Batı’nın Doğu temsillerini eleştirel bir gözle inceleyen ve bu temsillerin altında yatan güç dinamiklerini ve ideolojik motivasyonları ortaya koyan çığır açıcı ve etkili bir kitaptır.

Bir yorum yaz

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

Bu web sitesi, deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul et Daha fazla oku